கோயில் : 270-திருஅநேகதங்காவதம் (கௌரிகுண்டம்)
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருஅநேகதங்காவதம் (கௌரிகுண்டம்)
இறைவன் பெயர் : அநேகதங்காவதநாதர்
இறைவி பெயர் : மனோன்மணி
எப்படிப் போவது : கேதாரம் செல்லும் பாதையில் உள்ளது.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருஅநேகதங்காவதம் (கௌரிகுண்டம்)
பூமத்தியரேகை அட்சரேகை-30.646552 தீர்க்கரேகை-79.017363
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் :
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
Address -5 Kms From Soneprayag City -Gaurikund State -Uttaranchal Location-North India Altitude -1982 Mtrs. Gaurikund At a distance of 5 kms. from Son Prayag and at a altitude of 1982 mts., Gaurikund is the last bus station on the Kedarnath route. Before proceeding for Kedarnath on foot, people bath in the hot water pond here and visit the Gauri Devi temple. This is the place where Goddess Parvati meditated to attain Lord Shiva. ...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Gowrikund