கோயில் : 269-திருஇந்திரநீலப் பருப்பதம்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருஇந்திரநீலப் பருப்பதம்
இறைவன் பெயர் : நீலாசலநாதர்
இறைவி பெயர் : நீலாம்பிகை
எப்படிப் போவது : இமயமலைச்சாரலில் உள்ளது. பத்ரிநாத்திலிருந்து, காலை 4 மணியளவில் தரிசிக்கலாம்.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருஇந்திரநீலப் பருப்பதம்
பூமத்தியரேகை அட்சரேகை-30.204784 தீர்க்கரேகை-81.010695
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் :
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
தல வரலாறு இந்திரன் வழிபட்ட தலம். திருக்காளத்தியிலிருந்து, சம்பந்தர் இத் தலத்தை தரிசித்துப் பாடினார். ...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Neelkand