கோயில் : 263-அச்சிறுபாக்கம்
சிவஸ்தலம் பெயர் : அச்சிறுபாக்கம்
இறைவன் பெயர் : பக்கபுரீஸ்வரர், ஆட்சிகொண்ட நாதர்
இறைவி பெயர் : சுந்தர நாயகி
எப்படிப் போவது : சென்னையில் இருந்து சுமார் 100 Km தொலைவில் இந்த சிவஸ்தலம் உள்ளது. அச்சிறுபாக்கம் ரயில் நிலையம் சென்னை எழும்பூர் - விழுப்புரம் ரயில் மார்க்கத்தில் இருக்கிறது.
சிவஸ்தலம் பெயர் : அச்சிறுபாக்கம்
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் : - பூமத்தியரேகை
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
It is said tha Lord Shiva once set out on a mission in a chariot to destroy the Tripura demons, more commonly known as Tripurasamharam (related to Atta Veerattana Sthalam Tiruvathigai). Lord Shiva forgot to think about Lord Vinayaka who has to be worshipped by all before starting / doing any kind of work for success. In view of this it is said that the axle of Lord Shiva's chariot broke here and this sivasthalam is known as Achirupakkam. It is also said that the axle of a Pandiya King's chariot also broke down here as he was bringing soil from the Ganges for building a dam across a river. Kannuva Munivar and Gowthama Munivar are said to have worhshipped Lord Shiva at this sivasthalam....திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Achirupakkam