கோயில் : 262-திருக்கழுகுன்றம்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருக்கழுகுன்றம்
இறைவன் பெயர் : வேதகிரீஸ்வரர்
இறைவி பெயர் : பெண்ணினல்லாளம்மை
எப்படிப் போவது : கடற்கரை சுற்றுலா தலமான மகாபலிபுரத்தில் இருந்து சுமார் 10 Km தொலைவில் இந்த சிவஸ்தலம் இருக்கிறது.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருக்கழுகுன்றம்
பூமத்தியரேகை அட்சரேகை-12.603779 தீர்க்கரேகை-80.056301
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் :
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
Tirukkazhukundram, also known as Dakshina Kailasam, is one of the most celebrated Paadal Petra Sthalam in Tamilnadu. Pilgrims and tourists from all parts of India and abroad, pouring into Mahabalipuram in thousands, to see and enjoy the Pallava architecture, also make it point to pay a visit to Tirukkazhukundram. The two sacred eagles appearing over the temple to worship the Lord Shiva everyday area major attractions to all the visitors. they come down to a rock where sweet rice is officered as food. To watch these eagles taking the food is a rare experience. According to legend, the four Vedas, Rig, Yajur, Sama and Atharvana, are seen here in the shape of four boulders, placed one above the other with Lord Shiva as Vedagiriswarar, emerging from the head of the 4th Veda, Atharvana. Hence the place gets the name Vedagiri where the presiding male deity on the hilltop is Vedagiriswarar. The hill covering an area of 265 acres is 500 feet high and the hilltop can be reached by well-laid stone slabs. The central shrine of Vedagiriswarar is seen built of three large boulders, constituting the 3 walls of the sanctum sanctorum. The main deity is a Swaymbu Lingam. In the enclosure around the sanctum sanctorum, are the shrines for Sokkanayagi and for Vinayakar (in a dancing posture). At the foot of the hill and in the centre of the town is the temple for Bhaktavatsaleswarar. This temple has 4 gopurams (towers), the tallest with 9 tiers is on the south side and the other 3 with 7 tiers. There is a huge Nandi facing Vedagiriswarar on the hilltop. The absence of a Nandi on the hilltop in front of the presiding deity Vedagiriswarar is a unique feature. The main mandapam that fringes the inner gopuram contains a fine sculptural representation of Agora Veerabadrar (Siva in a ferocious form), of 7 feet high....திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Thirukalikundram