கோயில் : 259-திருவான்மியூர்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருவான்மியூர்
இறைவன் பெயர் : மருந்தீஸ்வரர், பால்வண்ண நாதர்
இறைவி பெயர் : திரிபுரசுந்தரி, சொக்க நாயகி
எப்படிப் போவது : இந்த சிவஸ்தலம் சென்னையின் தென் பகுதியில் திருவான்மியூரில் இருக்கிறது. சென்னையின் மற்ற பகுதிகளில் இருந்து திருவான்மியூருக்கு பேருந்து வசதிகள் இருக்கின்றன.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருவான்மியூர்
பூமத்தியரேகை அட்சரேகை-12.984946 தீர்க்கரேகை-80.260143
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் :
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :

This temple is located at about 15 Kms from Chennai Central railway station and about 1 Km from Tiruvanmiyur Bus Terminus. It is believed to be built in the 7th century A.D. during the Chola period. The presiding male deity is Lord Shiva known as Marundeeswarar (Lord of Medicines) manifests Himself in the form of Swayambu Lingam. His divine consort is known as Thiripurasundari. According to legend, Lord Shiva is said to have given relief from health problems to the great sage Agasthiyar, the Sun God and the Moon God. It was Sage Agasthiyar who named the deity as Marundeeswarar. Unlike in other Shiva temples, there is no separate shrine for Navagrahas here becaue of the Sun and Moon who are in the prayer mood here. There are shrines for Lord Vinayakar and Lord Subramanya and also to Sage Valmiki. It is said that God Shiva gave Darshan to Sage Valmiki in a dancing pose beneath the west tower of the temple. Saints Tirunavukkarasar and Thirugnanasambandar, who lived in the 7th century, have composed numerous hymns on their visits to this temple. It is one of the oldest shrines in Chennai city dating back to Chola and Pallava period.

...திருசிற்றம்பலம்...

குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Thiruvonmiyur chennai