கோயில் : 247-இலம்பையங்கோட்டூர் (எலுமியன்கோட்டூர்)
சிவஸ்தலம் பெயர் : இலம்பையங்கோட்டூர் (எலுமியன்கோட்டூர்)
இறைவன் பெயர் : சந்திரசேகர், அரம்பேஸ்வரர்
இறைவி பெயர் : கோடேந்து முலையம்மை
எப்படிப் போவது : திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கூவம் என்னும் இடத்தில் இருந்து தென்மேற்கே 4 Km தொலைவில் இந்த சிவஸ்தலம் அமைந்துள்ளது. அருகில் உள்ள ஊர் திருவள்ளூர்.
சிவஸ்தலம் பெயர் : இலம்பையங்கோட்டூர் (எலுமியன்கோட்டூர்)
பூமத்தியரேகை அட்சரேகை-13.00506 தீர்க்கரேகை-79.814386
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் :
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Elumiyankottur