கோயில் : 245-திருமாற்பேறு (திருமால்பூர்)
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருமாற்பேறு (திருமால்பூர்)
இறைவன் பெயர் : மணிகண்டேஸ்வரர், மால்வணங்கீஸ்வரர்
இறைவி பெயர் : அஞ்சனாட்சி அம்மை, கருணை நாயகி
எப்படிப் போவது : காஞ்சிபுரம் நகரில் இருந்து 15 Km தொலைவில் அரக்கோணம் செல்லும் வழியில் இந்த சிவஸ்தலம் அமைந்துள்ளது. மற்றொரு பாடல் பெற்ற சிவஸ்தலம் திருஊறல் (தக்கோலம்) அருகில் இருக்கிறது.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருமாற்பேறு (திருமால்பூர்)
பூமத்தியரேகை அட்சரேகை-12.937496 தீர்க்கரேகை-79.640566
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் :
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Thirumalpur