கோயில் : 223-திருக்கோவிலூர்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருக்கோவிலூர்
இறைவன் பெயர் : வீரட்டேஸ்வரர்
இறைவி பெயர் : சிவானந்தவல்லி
எப்படிப் போவது : பெண்ணாறு நதியின் தென்கரையில் இந்த சிவஸ்தலம் இருக்கிறது. திருக்கோவிலூர் ரயில் நிலையம் விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலை ரயில் பாதையில் உள்ளது. விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலையில் இருந்து பேருந்து வசதிகள் இருக்கின்றன. பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் ஒன்றான திருவண்ணாமலை இங்கி
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருக்கோவிலூர்
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் : - பூமத்தியரேகை
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Thirukovilur