கோயில் : 222-திருநெல்வெண்ணை ( நெய்வணை )
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருநெல்வெண்ணை ( நெய்வணை )
இறைவன் பெயர் : வெண்ணையப்பர்
இறைவி பெயர் : நீலமலர்க்கன்னி
எப்படிப் போவது : விழுப்புரம் - விருத்தாசலம் ரயில் பாதையில் உள்ள உளுந்தூர்பேட்டை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து வடமேற்கே இந்த சிவஸ்தலம் உள்ளது. உளுந்தூர்பேட்டை சென்னையில் இருந்து சுமார் 190 Km. உளுந்தூர்பேட்டையிலிருந்து கள்ளக்குறிச்சி செல்லும் சாலையில் எலமனாசூர் வந்து பின் எறைய
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருநெல்வெண்ணை ( நெய்வணை )
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் : - பூமத்தியரேகை
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Nelvennai