கோயில் : 202-திருச்சுழியல்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருச்சுழியல்
இறைவன் பெயர் : திருமேனிநாதர், ஸ்ரீதனுநாதர், பூமிநாதர்
இறைவி பெயர் : சகாயவல்லி, துனைமாலை நாயகி
எப்படிப் போவது : மதுரையில் இருந்து சுமார் 90 Km தொலைவிலும், அருப்புக்கோட்டையில் இருந்து 15 கி.மி. தொலைவிலும் உள்ளது. மதுரை, அருப்புக்கோட்டையில் இருந்து பேருந்து வசதிகள் இருக்கின்றன.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருச்சுழியல்
பூமத்தியரேகை அட்சரேகை-9.534924 தீர்க்கரேகை-78.202336
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் :
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Thiruchooliyal