கோயில் : 170-திருவுசத்தானம் (கோயிலூர் )
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருவுசத்தானம் (கோயிலூர் )
இறைவன் பெயர் : மந்திர புரீசுவரர்
இறைவி பெயர் : பெரியநாயகி
எப்படிப் போவது : திருத்துறைப்பூண்டி - காரைக்குடி ரயில் மார்க்கத்தில் உள்ள முத்துபேட்டை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து வடக்கே 4 கி.மி.தொலைவில் இத்தலம் இருக்கிறது. முத்துபேட்டையிலிருந்து மன்னார்குடி செல்லும் சாலை வழியில் 2 கி.மி. தொலைவில் உள்ளது. தஞ்சை, திருத்துறைப்பூண்டி, வேதார
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருவுசத்தானம் (கோயிலூர் )
பூமத்தியரேகை அட்சரேகை-10.415096 தீர்க்கரேகை-79.489539
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் :
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
திருஞானசம்பந்தர் இத்தலத்து இறைவன் மேல் பாடியருளிய பதிகத்தில் உள்ள 11 பாடல்களில் 5-ம், 6-ம் பாடல்கள் சிதைந்து போயின....திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Koilur