கோயில் : 169-திருச்சிற்றேமம்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருச்சிற்றேமம்
இறைவன் பெயர் : பொன்வைத்த நாதேசுவரர்
இறைவி பெயர் : அகிலாண்ட நாயகி
எப்படிப் போவது : திருவாரூர் - திருத்துறைப்பூண்டி ரயில் பாதையில் உள்ள ஆலட்டம்பாடி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து 9 கி.மி. தொலைவில் இத்தலம் உள்ளது. அருகில் உள்ள பெரிய ஊர் திருவாரூர். திருவாரூர் - திருத்துறைப்பூண்டி சாலை வழியில் ஆலத்தம்பாடி வந்து அங்கிருந்து கிழக்கே செல்லும் சாலை
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருச்சிற்றேமம்
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் : - பூமத்தியரேகை
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Thiruchitramem