கோயில் : 162-திருஅரதைப் பெரும்பாழி (அரித்துவார மங்கலம்)
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருஅரதைப் பெரும்பாழி (அரித்துவார மங்கலம்)
இறைவன் பெயர் : பாதாளேசுவரர்
இறைவி பெயர் : அலங்கார நாயகி
எப்படிப் போவது : கும்பகோணம் - அம்மாபேட்டை சாலை வழியில் உள்ள திருஅவளிவநல்லூர் என்ற மற்றொரு பாடல் பெற்ற சிவஸ்தலத்தில் இருந்து கிழக்கே 2 கி.மி. தொலைவில் இத்தலம் இருக்கிறது. தஞ்சாவூரிலிருந்தும் கும்பகோணத்திலிருந்தும் நகரப் பேருந்துகள் இத்தலத்திற்கு உள்ளன.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருஅரதைப் பெரும்பாழி (அரித்துவார மங்கலம்)
பூமத்தியரேகை அட்சரேகை-10.831752 தீர்க்கரேகை-79.351131
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் :
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
arithuvara mangalam