கோயில் : 117-அம்பர் பெருந்திருக்கோவில்
சிவஸ்தலம் பெயர் : அம்பர் பெருந்திருக்கோவில்
இறைவன் பெயர் : பிரம்மபுரீஸ்வரர்
இறைவி பெயர் : பூங்குழல் அம்மை
தல மரம் : புன்னை
தீர்த்தம் : பிரம தீர்த்தம்
வழிபட்டோர்: பிரமன்
எப்படிப் போவது : மயிலாடுதுறை - திருவாரூர் சாலை மார்க்கத்தில் உள்ள பூந்தோட்டம் என்ற ஊரில் இருந்து 3 கி.மி. தூரத்தில் இத்தலம் இருக்கிறது. பூந்தோட்டம் மயிலாடுதுறையில் இருந்து சுமார் 23 கி.மி. தொலைவில் உள்ளது. பேரளம் என்ற ஊரிலிருந்து சுமார் 7 கி.மி. தொலைவில் இத்தலம் உள்ளது. அ
சிவஸ்தலம் பெயர் : அம்பர் பெருந்திருக்கோவில்
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் : - பூமத்தியரேகை
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
தல வரலாறு பிரமன் பூசித்துப் பேறுபெற்றான். சிறப்புக்கள் சோமாசி மாறநாயனாரின் அவதாரப்பதி. கோட்செங்கணாரின் மாடக் கோவிலாகும். சோழர் காலக் கல்வெட்டுகள் நான்கு உள்ளன. அமைவிடம் மாநிலம் : தமிழ் நாடு இது, இன்று அம்பர் என்று வழங்கப்படுகிறது. இப் பதி பூந்தோட்டம் இரயில்நிலையத்திற்குக் கிழக்கே 5கீ.மீ. தூரத்திலிருக்கும் அம்பர் மாகாளத் தலத்திற்குக் கிழக்கே 1கீ.மீ. தூரத்தில் உள்ளது. பூந்தோட்டத்திலிருந்து பஸ் வசதி உள்ளது. ...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Ammbar kovil