கோயில் : 116-திருகோட்டாறு
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருகோட்டாறு
இறைவன் பெயர் : ஐராவதநாதர்
இறைவி பெயர் : வண்டார் பூங்குழலி அம்மை, சுகந்த குந்தளாமிபிகை
தல மரம் : பாரிஜாதம்
தீர்த்தம் : வாஞ்சியாறு, சூரிய தீர்த்தம்
வழிபட்டோர்: சுய மகரிஷி, வெள்ளையானை (ஐராவதம்)
எப்படிப் போவது : காரைக்காலில் இருந்து 12 கி.மி. தொலைவில் திருகோட்டாறு தலம் இருக்கிறது.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருகோட்டாறு
பூமத்தியரேகை அட்சரேகை-10.968558 தீர்க்கரேகை-79.739695
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் :
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
தல வரலாறு ஐராவதம் வழிபட்டதால், இறைவன் பெயர் ஐராவதீஸ்வரர் என்று ஆயிற்று. சிறப்புக்கள் சோழர் காலக் கல்வெட்டுகள் உள்ளன. பேரளம்-காரைக்கால் இரயில் பாதையில் அம்பகரத்தூர் நிலையத்திலிருந்து வடகிழக்கே 2கீ.மீ.தூரத்தில் உள்ளது.மயிலாடுதுறையை அடுத்த கொல்லுமாங்குடி-காரைக்கால் பஸ் பாதையில் கொட்டாரத்தில் இறங்கி இப் பதியை அடையலாம். ...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Thirukottaram