கோயில் : 109-திருஆக்கூர்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருஆக்கூர்
இறைவன் பெயர் : தான்தோன்றியப்பர், சுயம்புநாதர்
இறைவி பெயர் : வாள்நெடுங்கண்ணி
தல மரம் : புரசு
தீர்த்தம் : குமுத தீர்த்தம்
வழிபட்டோர்: சிறப்புலி நாயனார்
எப்படிப் போவது : மயிலாடுதுறையில் இருந்து கிழக்கே 17 கி.மி. தொலைவில் இருக்கிறது. திருதலைச்சங்காடு என்ற பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் இங்கிருந்து 2 கி.மி. தூரத்தில் இருக்கிறது.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருஆக்கூர்
பூமத்தியரேகை அட்சரேகை-11.103042 தீர்க்கரேகை-79.785697
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் :
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
தல வரலாறு தானாகவே தோன்றிய சுயம்புமூர்த்தி உள்ள கோவில். சிறப்புக்கள் கோச்செங்கணான் கட்டிய மாடக் கோவில். அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களுள் ஒருவரான சிறப்புலி நாயனார் வாழ்ந்த பதி. சோழர் கால, பல்லவர் காலக் கல்வெட்டுகள் உள்ளன. ...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Akkur