கோயில் : 104-திருப்பறியலூர்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருப்பறியலூர்
இறைவன் பெயர் : வீரட்டேஸ்வரர், தக்ஷபுரீசர்
இறைவி பெயர் : இளம்கொம்பனையாள், வாலாம்பாள்
தல மரம் : வில்வம். (பலா என்றும் சொல்லப்படுகிறது.)
தீர்த்தம் : உத்திரவேதி தீர்த்தம்.
எப்படிப் போவது : மயிலாடுதுறையில் இருந்து திருக்கடவூர் செல்லும் வழியில் திருசெம்பொன்பள்ளியில் இருந்து 2 கி.மி. தூரத்தில் உள்ளது.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருப்பறியலூர்
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் : - பூமத்தியரேகை
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :

தல வரலாறு

  • மக்கள் வழக்கில் கீழப் பரசலூர் என்று வழங்குகின்றது.

  • தேவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பாவத்தைத் தண்டனை மூலம் பறித்ததால் 'பறியலூர் ' என்றும்; தக்கன் யாகம் செய்த தலமாதலின் தக்ஷபுரம் என்றும் இஃது வழங்கலாயிற்று.
  • வீரபத்திரரை ஏவித் தக்கனைத் சம்ஹரித்த தலம்.

சிறப்புக்கள்

  • அட்ட வீரட்டத் தலங்களுள் ஒன்று.
  • கருவறைச் சுவரில் தக்கன் சிவலிங்கத்தைப் பூசிக்கும் சிற்பம் உள்ளது.
  • மூலவர் பெரிய திருமேனி - சுயம்பு மூர்த்தி - சதுர ஆவுடையார்; கோமுகம் மாறி உள்ளது.
  • இக்கோயிலில் நவக்கிரகங்கள் ஒன்பதும் இல்லை. சூரியன் மட்டுமே உள்ளார்.
  • இங்கு அர்த்தசாம வழிபாடு பைரவருக்கு நடத்தப்படுகிறது.
  • சுந்தரபாண்டியன் ஆட்சிக் காலக் கல்வெட்டில் இத்தலம் "ஜயங்கொண்ட சோழவளநாட்டு வீழைநாட்டு ராஜ நாராயண சதுர்வேதி மங்கலமான பறியலூர் " என்றும்; இறைவன் "திருவீரட்டான முடையார்", "தக்ஷேஸ்வரமுடையார்" என்றும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • திருவாவடுதுறை ஆதீன குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ வேலப்ப தேசிக சுவாமிகள் அருளிச் செய்த தலபுராணம் உள்ளது.
...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Thirupariyalur