கோயில் : 096-திருவைகன் மாடக்கோவில்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருவைகன் மாடக்கோவில்
இறைவன் பெயர் : வைகன் நாதர்
இறைவி பெயர் : வைகன் நாயகி
தல மரம் : சண்பகம் (தற்போதில்லை)
வழிபட்டோர்: இலக்குமி
எப்படிப் போவது : மயிலாடுதுறை - கும்பகோணம் ரயில் மார்க்கத்தில் உள்ள ஆடுதுறை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து 7 கி.மி. தொலைவில் இத்தலம் இருக்கிறது. அருகில் உள்ள பெரிய நகரம் கும்பகோணம்.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருவைகன் மாடக்கோவில்
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தீர்த்தம் :-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் : - பூமத்தியரேகை
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
இத்தலத்தில் உள்ள ஆலயம் கோச்செங்கட் சோழன் கட்டிய மாடக் கோவில்களுள் ஒன்றாகும்.

தல வரலாறு ஊர் - வைகல்; கோயில் - மாடக்கோயில். இக்கோயிலில் இலக்கு வழிபட்டு பேறு பெற்றாள். சிறப்புக்கள் இத்தலத்தில் மூன்று கோயில்கள் உள்ளன:- 1. விசுவநாதர் ஆலயம் - 'வளநகர் ' என்று இப்பகுதி வழங்குகிறது - திருமால் வழிபட்டது, 2. பிரமபு£¦சுவரர் ஆலயம் - தற்போது சிறப்பாக உள்ள கோயில் - பிரமன் வழிபட்டது, 3. வைகல்நாதர் ஆலயம் - இதுவே மாடக்கோயில்; பாடல் பெற்றது. சண்பகாரண்யம், நித்யவாசபுரம் முதலயன இத்தலத்தின் வேறு பெயர்கள். மூலவர் - சுயம்பு மூர்த்தி; அழகான பாணம். அமைவிடம் மாநிலம் : தமிழ் நாடு கும்பகோணம் - காரைக்கால் செல்லும் பாதையில் திருநீலக்குடி தாண்டி, பழியஞ்சிய நல்லூர் கூட்ரோடு என்னுமிடத்தில் வலப்புறமாகப் பிரிந்து செல்லும் சாலையில் 'நாட்டார் வாய்க்கா 'லைக் கடந்து, பழியஞ்சியநல்லூரை அடைந்து, மேலும் 2 கி. மீ. அதே சாலையில் சென்றால் வைகலை அடையலாம். (நாட்டார் வாய்க்கால் மீது உள்ள காலம் குறுகலானது; ஆதலின் பேருந்து செல்லாது.)

...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
ThiruVaiganMadakovil