கோயில் : 058-திருமாந்துறை
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருமாந்துறை
இறைவன் பெயர் : ஆம்ரவனேஸ்வரர்
இறைவி பெயர் : அழகால் உயர்ந்த அம்மை
தல மரம் : மாமரம் (ஆம்ரம்)
தீர்த்தம் : காயத்ரி நதி
வழிபட்டோர்: சூரியன், சந்திரன், இந்திரன், மருதவானவர், மிருகண்டு முனிவர்
எப்படிப் போவது : திருச்சிக்கு அருகில் உள்ள லால்குடி என்னும் ஊரில் இருந்து 3 Km தொலைவில் திருமாந்துறை சிவஸ்தலம் அமைந்துள்ளது. அருகில் உள்ள ரயில் நிலையம் லால்குடி சென்னையில் இருந்து சுமார் 310 Km தொலைவில் உள்ளது.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருமாந்துறை
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் : - பூமத்தியரேகை
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
திருஞானசம்பந்தர் இயற்றியுள்ள இத்தலத்திற்கான இப்பதிகம் இரண்டாம் திருமுறையில் இடம் பெற்றுள்ளது

தல வரலாறு மாமரத்தைத் தலமரமாகக் கொண்டதால் இப் பெயர்.இறைவரும் ஆம்ரவனேஸ்வரர் (ஆம்ரம்-மாமரம்) எனப்படுகிறார். இது,வடகரை மாந்துறையாகும். கும்பகோணம் அருகில் தென்கரை மாந்துறை என்ற வைப்புத்தலம் உள்ளது. சிறப்புக்கள் சோழர் காலக் கல்வெட்டுகள் இரண்டு படி எடுக்கப்பட்டுள்ளன. அமைவிடம் மாநிலம் : தமிழ் நாடு இது, லால்குடி இரயில்நிலையத்திலிருந்து மேற்கில் 5கீ.மீ.தூரத்தில் உள்ளது. திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்தும், லால்குடியிலிருந்தும் பஸ் வசதி உள்ளது.

...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Manthurai