கோயில் : 045-திருஇன்னாம்பர்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருஇன்னாம்பர்
இறைவன் பெயர் : எழுத்தறிநாதர்
இறைவி பெயர் : சுகந்த குந்தளாம்பிகை, சௌந்தர நாயகி
தல மரம் : பலா, சண்பகம்
தீர்த்தம் : ஐராவத தீர்த்தம்
வழிபட்டோர்: சூரியன், அகத்தியர், ஐராவதம்
எப்படிப் போவது : கும்பகோணத்தில் இருந்து 8 கி.மி. தொலைவில் திருப்புறம்பியம் செல்லும் வழியில் இந்த சிவஸ்தலம் இருக்கிறது. இங்கிருந்து 3 கி.மி. தொலைவில் திருப்புறம்பியம் என்ற பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் உள்ளது. கும்பகோணத்தில் இருந்து திருப்புறம்பியம் செல்லும் நகரப் பேருந்துகள் இத்தலம்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருஇன்னாம்பர்
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் : - பூமத்தியரேகை
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
தல வரலாறு அகத்தியர் வழிபட்டு இலக்கணம் உபதேசம் பெற்ற பதி. சிறப்புக்கள் இக் கோவிலில், இரண்டு கல்வெட்டுகள் உள்ளன. ஒன்று சோழர் காலத்தது. மற்றது விஜயநகர மன்னர் காலத்தது. அமைவிடம் மாநிலம் : தமிழ் நாடு இது, கும்பகோணத்திலிருந்து சுவாமிமலைச் செல்லும் பெருவழியில், புளியஞ்சேரி என்ற ஊருக்கு வடக்கே திருப்புறம்பயம் போகும் வழியில் 3கீ.மீ. தூரத்தில் உள்ளது. ...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
ThiruInnambur