கோயில் : 029-திருவாழ்கொளிபுத்தூர்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருவாழ்கொளிபுத்தூர்
இறைவன் பெயர் : மாணிக்கவண்ணர், ரத்னபுரீஸ்வரர்
இறைவி பெயர் : வண்டமர் பூங்குழலி
தல மரம் : வாகை
தீர்த்தம் : பிரம தீர்த்தம்
வழிபட்டோர்: திருமால், அர்ச்சுனன், துர்க்கை, வண்டு, வாசுகி
எப்படிப் போவது : மயிலாடுதுறையில் இருந்து 16 கி.மி. தொலைவிலும், வைத்தீஸ்வரன்கோவிலில் இருந்து 9 கி.மி. தொலைவிலும் இத்தலம் அமைந்துள்ளது.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருவாழ்கொளிபுத்தூர்
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் : - பூமத்தியரேகை
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
தல வரலாறு இறைவன் அர்ச்சுனனை ஆட்கொள்ளவேண்டி, அவன் தன் வாளாயுதத்தை ஒளித்துவைத்திருந்த இடத்தில் வாசுகியை ஏவி, அவ்வாளை ம¨ றக்கும்படிச் செய்தார். அர்ச்சுனன், அவ்வாள் வேண்டி இறைவனையும், வாசுகியையும் வழிபட்டு வாளைப்பெற்றான். வாசுகி இருந்த இடம் புற்றாதல ¡ல், இது வாளளிபுற்றூர் எனப்படுகிறது. சிறப்புக்கள் துர்க்கைக்கு வழிபாடு இத் தலத்தில் சிறப்பாகும். வாசுகிக்கு ஆண்டுதோறும் அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது. ...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
ThiruValkoliPuthur