கோயில் : 027-திருகருப்பறியலூர் (தலைஞாயிறு)
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருகருப்பறியலூர் (தலைஞாயிறு)
இறைவன் பெயர் : குற்றம் பொறுத்த நாதர்
இறைவி பெயர் : கோல்வளைநாயகி, விசித்ர பாலாம்பிகை
தல மரம் : கொடி முல்லை
தீர்த்தம் : இந்திர தீர்த்தம்
வழிபட்டோர்: வசிஷ்டர், ஆஞ்சநேயர், இந்திரன்
எப்படிப் போவது : மயிலாடுதுறையில் இருந்து 14 Km தொலைவில் உள்ளது.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருகருப்பறியலூர் (தலைஞாயிறு)
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் : - பூமத்தியரேகை
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
தல வரலாறு கொகுடி முல்லையைத் தலக்கொடியாக கொண்டதால் இப் பெயர் பெற்றது.(கருப்பறியலூர் என்பது ஊரின் பெயர். கோயிலின் பெயர் கொகுடிக்கோயில்). இறுமாப்புடன் இருந்த இந்திரன், முன் கயிலையில் இறைவர் பூத உருவத்துடன் தோன்றினார். அதனை அறியாத இந்திரன் வச்சிராயுதத்தை அவர் மேல் எறிந்தான். பின் தன் பிழையை உணர்ந்து பொறுக்கவேண்டியதால், இவ்வூர் இறைவன் பெயர் குற்றம் பொறுத்த நாதர் என்றாயிற்று, சிறப்புக்கள் இக்கோயிலில் சீர்காழி மலைக் கோயிலில் உள்ளது போல் அம்மையப்பரும், சட்டைநாதர் திருவுருவமும் உள்ளது, இதனை, மேலைக்காழி எனவும் கூறுவர். சோழர் காலக் கல்வெட்டுகள் உள்ளன. ...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
ThalaiGayuru