கோயில் : 022-திருஅன்னியூர்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருஅன்னியூர்
இறைவன் பெயர் : ஆபத்சகாயேஸ்வரர்
இறைவி பெயர் : பெரியநாயகி
தல மரம் : எழுமிச்சை
தீர்த்தம் : வருணதீர்த்தம், அக்னிதீர்த்தம் (இரண்டும் ஒன்றே)
வழிபட்டோர்: வருணன், அக்கினி, சூரியன், ரதி, பாண்டவர்
எப்படிப் போவது : மயிலாடுதுறையில் இருந்து திருஅன்னியூர் செல்ல பேருந்து வசதி இருக்கிறது. நீடூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து சுமார் 5 Km தொலைவில் உள்ளது.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருஅன்னியூர்
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் : - பூமத்தியரேகை
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
தல வரலாறு இத்தலம் தற்போது பொன்னூர் என்று வழங்குகிறது. இத்தலத்தில் வருணன், அக்கினி, சூரியன், ரதி, பாண்டவர் ஆகியோர் வழிபட்டு பேறு பெற்றனர். சிறப்புக்கள் இத்தலத்திற்கு லிகுசாரண்யம், பாஸ்கர ஷேத்திரம், பானுஷேத்திரம் என்பன வேறு பெயர்கள். பிராகாரத்தில் ஆதிமூல லிங்கம் - அக்கினிக்குக் காட்சித் தந்த மூர்த்தி உள்ளார். சம்ஸ்கிருதத்தில் 'லிகுசாரண்ய மகாத்மியம் ' என்ற பெயரில் தலபுராணம் உள்ளது. ...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
ThiruAnnur